SARAYDA HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETİ

Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet, senede bir defa, Ramazan'ın onbeşinci günü, Padişah ve devlet büyükleri tarafından merasimle ziyaret edilirdi. Bu âdet, Yavuz Sultan Selim'den son padişah Sultan Va hidüddin'e kadar devam etmişti.

Ramazan'ın onbeşinci gecesi, Padişah, Hırka-i Saadet odasına gelirdi. Tülbend Ağası, altmış kadar yeni süngerle gümüş taslar içinde gülsuyu getirirdi. Padişah, gülsuyuna batırılan bir kaç süngerle Hırka-i Saadet sandukasının bulunduğu gümüş şebekeyi bizzat siler, temizlerdi. Diğer vazifeliler de odanın her tarafını siler, temizlerlerdi.

Ziyaret merasimi, ertesi günü ikindi namazından iki saat önce başlardı. Padişah, altın anahtarı kendisinde bulunan hırka sandukasını besmele ile açardı. Ağır işlemeli ve kıymetli bohçalar açılır, şeritler çözülür ve altın çekmece içerisinden mukaddes hırka çıkarılırdı.

Ziyaret şekli, hırkanın sağ omuzu hizasından yakasını öpmekti. Fakat hırkanın kendisi öpülmez, üzerine konulan türbend öpülürdü. Her öpen, bu tülbendini mübarek bir hatıra olarak saklardı.

Herkes, hırkayı bir protokola göre ziyaret ederdi. Ziyaret süresince, padişah, altın çekmecenin başında otururdu. Aynı zamanda Kur'an okunmasına devam edilirdi. Ziyaret bitince de sanduka, yine Padişah tarafından kilitlenir, vazifelilere kaldırtılırdı.

Bu ziyaret sırasında, hırkanın yakasındaki düğme, gümüş tas içindeki gül suyuna batırılıp ıslatılırdı. Bu bir tas gülsuyu, içinde içme suyu bulunan testilere damla damla dökülerek dağıtılırdı. Sonra da şifa olarak ileri gelenlere, hasta ve özellikle felçlilere verilirdi.