Kıyamet günü

KİSİ SEVDİĞİ ÎLE BERABERDİR

Rasülullah (S.A.V.) Efendimizden sordular :
«Bir kavmi seven fakat onların yaptığı şeyleri yapmayan kimsenin hali nedir?»

Peygamberimiz şöyle buyurdular :
«Kişi sevdiği ile beraberdir.»
«Kıyâmet günü amelinden ümitsiz ve günahkâr bir kul olarak Allahü Teâlâ'mn huzuruna çıkan bir kimseye Allahü Teâlâ buyuracak ki:
«Ey kulum! Falan yerde benim kulum falan âlimi bilir misin? Ve falan arifi tanır mısın?» O kul da :
«Evet Yâ Rabbi! Bilirim ve tanırım.» diyecek.

Bunun üzerine Hak Teâlâ buyurur, ki :
«İşte ben seni onun yüzü suyu hürmetine afvettim.»

İşte Allahü Teâlâ, sevgili kullarını tanıyan, onlara muhabbet eden, onların halleriyle hallenmeye ve onların yolunda yürümeye çalışan kimseleri rahmetine erdirecektir.

(Nefehatül - Üns)

Sorgusuz sualsiz cennete gidecekler

Kıyamet olunca, dünyada üzüntü, sıkıntı ve hastalık çekmiş insanlar getirilecek; onlara amel defteri dağıtılmayacak, onlar için mizan kurulmayacak ve kendilerine sırat köprüsü de konmayacak, bilâkis üzerlerine ecir (ve mükâfat) döküldükçe dökülecek (sorgusuz ve sualsiz cennete girecekler). (Ramuz 799.) Hadisi Şerif