Osmanlı tarihi

YILDIRIM BEYAZİD'İN YILDIRIMLIĞI


Vesikalara göre, Sultan Birinci Bayezid'in ünvanı «Celâleddin»dir. Fakat o, bu resmî unvanıyla değil, «Yıldırım» lakabıyla şöhret bulmuştur. Bu lakap, onun muharebelerde gösterdiği sürat ve yiğitlikten dolayı, asker ve halk tarafından verilmiştir. Ancak bu hususta rivayetler değişiktir.

Bir rivayete göre, şehzadelik devirlerine rastlayan 1386 Osmanlı - Karaman harbinde, yani Konya savaşında babası Birinci Murad'ın sol cenah kumandanı olarak gösterdiği gayret ve süratten kinaye «Yıldırım» unvanını kazanmıştır.

İSTANBUL'UN FETHİ ÜZERİNE

İstanbul'un fethi, Türk tarihinin en mühim hadisesi ve Türklerin tarihte kazandığı zaferlerin en muhteşemidir.

Bütün İslâm dünyasını da büyük bir sevince boğan bu fetih dolayısıyla günlerce süren şenlikler yapılmış, camilerde sehidlerin ruhlarına hatimler okunmuştur. Tarih boyunca 26 defa kuşatılmış olan İstanbul'un fethinin Fatih Sultan Mehmed Han'a nasip olması, şüphesiz bir «Kader-i ilâhî» idi.

İstanbul fethini gören bir Hıristiyan tarihçi, Fatih Sultan Mehmed Han için :

«Sonunda o kahraman Türk, imparator statüsündeki 74 kumandan tarafından savunulan muhteşem İstanbul'u aldı. Fatih, şan ve şeref bakımından, İskender'i ve Roma'yı geçmiş oldu.»

Trabzonlu Georgis ise :

«İkinci Mehmed şüphesiz Kiros'tan, İskender'den ve Sezar'dan büyüktür...»

Bizans tarihçisi Prens Dukas ise:

«Böyle bir harikayı kim gördü ve kim işitti. İkinci Mehmed, karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dalların tepelerin-den geçirdi.» demiştir.