Bayram namazı

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?


İki rek’atlik bayram namazının her rek‘atinde üçer adet fazla tekbirlere, “zevâid tekbirleri” denir. Vâcip olan bu tekbirler, birinci rek‘atte kırâatten önce, ikinci rek‘atte kırâatten sonra alınır.

Bayram namazı şöyle kılınır:

Birinci rek‘atte “iftitah tekbiri”nden sonra eller bağlanır ve “Sübhâneke”den sonra imâm sesli, cemâat ise gizlice “Allâhü ekber” diyerek eller kaldırılır ve yanlara salınır; ikinci tekbir alınır ve yanlara bırakılır; üçüncü tekbir alınıp eller bağlanır.

İmam açıktan Fâtiha’yı ve zamm-ı sûreyi okur, cemaat dinler.
Rükû ve secdeden sonra da ikinci rek‘ate kalkılır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR

Cuma namazı üzerine farz olanlara senede iki defa da bayram namazı kılmaları vaciptir.

Bayram namazı iki rek'attır ve cemâatle kılınır. Vakti güneşin doğuşundan 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır. Ezansız olarak kılınır.

Cemâat saf tutar ve (Niyet ettim üzerime vâcip olan Ramazan Bayram namazına, uydum hazır olan imama) diye niyet edilir; İftitah tekbiri alınıp Sübhâneke okunur.

Eller kaldırılarak üç defa vacip olan zevâit tekbirleri alınır ve üçüncü zevâit tekbirinden sonra eller göbek üzerinde bağlanır.

İmam tarafından fâtiha ve zammı sûre okunup rükû ve secde edilir, ikinci rekata kalkınca yine imam tarafından fâtiha ve zammı sûre okunup cemaat susar, yine zevâit tekbirleri alınır.

Ve sonuncu zevâit tekbirinden sonra eller bağlanmaz; doğrudan rükûa gidilir.

Rükû ve secdeler yapılarak namaz tamamlanmış olur.

Bundan sonra hatip minbere çıkar ve oturmadan hutbeyi okur. Duadan sonra namaz tamamlanmış olur.