Türkler öldürülebilir fakat yenilmezler

«Însanları yükselten iki büyük meziyet vardır. Erkeğin cesur, kadının iffetli olması.

Bu iki meziyetin yanıbaşında her iki cinsi, kadınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet vardır: Vatana icabında herşeyini tereddütsüz feda edecek kadar bağlı olmak.

Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı; hayatın elemine, kederine karşı fütursuz kalmayı ve ağır hâdiselerin acılıklarına göğüs germeyi doğurur.

İşte Müslüman Türkler bu çeşit kahramanlardandır ve ondan dolayı Türkler, öldürülebilirler, lâkin mağlûp edilemezler.»

NAPOLYON