HIRKA-İ SAADET

Hırka-i Saadet; Peygamberimiz Aleyhisselâm'ın hırkasıdır. Bu mukaddes emanet, iki adet olduğu için, İstanbul'da iki yere adını vermiştir. Birisi Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesinde, diğeri Hırka-i Şerif Camii'ndedir. Birincisi Hazreti Ka'b übnü Züheyr'e, ikincisi de Hazreti Veysel Karanî'ye bağışlanan hırkalardır.
Ka'b übnü Züheyr, Arabistan'ın en kuvvetli şairlerinden biriydi. Önce Islâm Dini'nin şiddetli düşmanları arasında yer aldı. Şiirleri ile Peygamberimizi çok üzdü. Bu yüzden Mekke'nin fethinde, öldürülecekler listesinde adı vardı. Bu korkuyla gözden kayboldu. Sonra pişmanlık duyarak Peygamberimizin afvına sığındı. Müslüman olarak, Peygamberimizi öven meşhur kasidesini söyledi. 59 beyitlik bu eser, lafız ve mânâ bakımından eşsizdi. Ka'b :

«Peygamberimizin nûrundan cihan feyiz alır»

meâlindeki mısraını okurken, Peygamberimiz çok memnun oldu. Hemen mübarek hırkasını üzerinden çıkarıp şâirin omuzlarına attı. Bundan dolayı meşhur kaside «Hırka Kasidesi» mânâsına «Kaside-i Bürde» adını aldı.

Veysel Karanî ise, Peygamberimizin saadetti asrında yaşadı. Ona olan sevgi ve bağlılığı ile yanıp tutuşmasına rağmen dünya gözü ile göremedi. Bu hasretini gidermek için memleketi Yemen'den Medine'ye kadar gelmişti. Ancak annesinin verdiği izin süresi İçinde O'nu bulamadı ve göremeden dönmek zorunda kaldı. Peygamberimiz de, onun bu bağlılığından dolayı mübarek hırkasını ona gönderdi
Sultan Abdülmecid Han, 1851'de bu ikinci hırka İçin bilinen camii yaptırdı. Camie şu levha konuldu;.

«Ziyaret kılsun ümmetler, ridâî can behâdır bu
Cenâbı Üveyse ihsânı atâyı Mustafadır bu...»