Kadir gecesi

KADÎR GECESİNDE NE YAPILIR?

Bu gece 4 rek'at kadir gecesi namazı kılınır,
1 nci rek'atte ; 1 Fatiha, 3 înnâ enzelnâhü
2 nci rek'atte : 1 Fatiha, 3 İhlası şerif
3 ncü rek'atte : 1 Fatiha, 3 înnâ enzelnâhü
4 ncü rekfatte: 1 Fatiha, 3 İhlası şerif okunur. Namazdan sonra :
1 defa :
Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe illallâhü val-lahü ekber - Allahü ekber ve lillahil hamd.
100 Elem neşrah leke...
100 înnâ enzelnâhü
100 Resûlullah Efendimizin Hz. Âişe Vâlidemiz'e öğrettiği şu duâ:
Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühibbü´l - afve fa'fü annî.
Okunup duâ yapılır,
Mümkünse, kandil gecesi olması hasebiyle bir de tesbih namazı kılınmalıdır,
(Duâ' ve İbadetler - Fazîlet Neşriyat)'

KADİR GECESİ

Daha önceki ümmetlere verilmeyen, yalnız biz Ümmet-i Muhammedi ihsan edilen «bîn aydan daha hayırlı» bir gecedir. Çünkü ilâhî hitabın insanlığa teveccüh ettiği ilk gecedir. Kur'ân-i Kerîm, bu gecede inmeye başlamıştır. Resûlullah (S.A.V) Efendimiz, Peygamberlik vazifesine bilfiil bu gece başlamıştır.

Kadir sûresinde mealen buyuruluyor ki:

«Zâtımızla, sıfatımızla, kudret ve aza-metimizle biz, O Kur'ân-ı Azimüşşan'ı.: Kadir gecesinde indirdik. Habibim! Kadir gecesi nedir? Ve nasıl bir fazilete sahiptir? Bunu sana kim bildirebilir? Elbette hiç kimse biîdiremez. O öyle bir gecedir ki, içinde Kadir gecesi bulunmayan, gecesi gündüzü ibâdetle geçirilen bin aydan daha hayırlıdır. O gece Allah'ın İzni ile bölük bölük melekler ve Ruh, herşeye ait mukadderatın infazı için yeryüzüne iner-ler. Sabaha kadar o gece mü'minlere se-lâmettir. Melekler selâm okur» o gece başdan başa emniyettir.»