İMAM-I AZAM VE PEJMÜEDE ZENGİN

Bir gün îmamı-ı Azam'ın huzuruna pejmürde giyimli biri girer ve konuşulan dini mevzulara kulak verip dinlemeye başlar. Meseleler sorulup, müşküller hal olunduktan sonra herkes birer birer kalkıp giderken, pörsümüş hirkalı adam da toparlanıp kapıya doğru yönelir. Ebu Hanife (R.h.A.) ona «Sen biraz bekle» der.
Diğer ziyaretçiler çıkıp gittikten sonra ortalığın tenhalaştığnı gören Hazreti İmam, «Su seccadenin arasına elini sok, orada bin dirhem var, onu al» der.
Adam işaret edilen yere elini sokunca bin dirhemi çıkarır ve ne yapacağını sorar. Imam-ı Azam :

«Bu parayla kendine bir güzel elbise al,» der. Adam tebessüm ederek :

«Ya İmam! Ben zengin bir adamım» yardıma ihtiyacım yoktur»» diye mukabele eder.

Ebû Hanife bu defa şu karşılığı verir :

«Sen nasıl zenginsin; anlayamadım? Resulullah'in (S.A.V.) şu hadislerini işitmedin mi?

(Allah kulunun sırtında verdiği nimetlerin eserini görmeyi sever.)

«Sen şu perişan halini değiştirmelisin, ta ki dostların sıkıntıda olduğunu zannederek üzülmesinler.»