İtikaf nedir manası

Lûgat mânâsı, bir şeye devam etmektir. . Şer'î mânâsı, beş vakit namaz kılınan bir camide veya o hükümdeki bir yerde itikâf niyetiyle ikâmet etmektir. Bir vilâyet veya kazada hiç itikafa giren yoksa, bizzat müftünün girmesi gerekir. Bir beldede bir tek îtikaf lı kimsenin bulunması, o beldeyi bir çok belâlardan korur.
îtikaf lar:

Vâcib, müekked sünnet, müstahab nev'ilerî-ne ayrılır: 1) Söz ile nezredilen itikâf vâcib-dir,. 2) Ramazan'm son on gününde itikâf müekked sünnettir.. 3) Başka bir zamanda ibadet ve taat niyetiyle yapılan itikâf müstehabdır.
İtikafm şartları :

Mûtekif (itikâf eden) akıllı, Müslüman ve temiz olmalıdır.
ttikafa niyet edilmelidir.

Mescidde veya o hükümdeki bir yerde itikâf edilmelidir.
Vâcib olan itikâf da, mûtekif, oruçlu olmalidır.
Kadınlar, evlerinde itikafa girmelidirler.