KUDUZ HASTALIĞI

Kuduz hastalığı yapan, bir virüstür. Kudurmuş köpek, kedi, at ve başka hayvanların insanları ısırması veya salyalarının yaraya sürünmesiyle hastalık virüsü vücuda girer ve 1 - 2 aylık, bazan da daha uzun bir kuluçkadan sonra hastalık meydana gelir. Okul çocuklarında oldukça sık görülür.

Hastalıktan korunmak bakımından köpeklerdeki hastalık belirtilerini bilmek faydalıdır. Kuduz köpekler ya kızgın olurlar, herkese saldırırlar, kilometreler-ce koşarak gördükleri her canlı şeyi ısırırlar ve sonunda uyuşarak yere düşerler veyahut başlangıçtan itibaren uyuşukturlar, yerden kalkmazlar, dil dışarıda ve bol miktarda salyalıdır ve yutmada güçlük çek-mektedir. Bu tipte köpeğin sahibi kuduzdan şüphelenmeyerek, hayvanın boğazına bir şey kaçmış olduğunu zannedebilir.

İnsanlarda hastalığın ilk belirtileri; ısırilan yerdeki yanma ve kaşınmadır. Hastanın genel durumunda da değişiklik vardır. Uykusu bozuktur ve sıkıntılıdır. En ufak gürültü veya ışık kendisini fazlaca rahatsız eder. Bundan sonra hastada kaşınmalar başlar, solunum güçleşir ve hasta yutmada zorluk çeker. Suyu görmesi, gırtlak adalelerinin kasılmasına sebep olur ve hasta, susuzluğu gidermek şöyle dursun, suyu görmek bile istemez.

Çocuğun ateşi de yüksektir. Etrafına saldırır. Yüz adaleleri gerişmiş, gözler dışarıya fırlamıştır ve havlar gibi kısık kısık bağırır.

Kuduzdan korunmak son derece önemlidir. Bunun için şüpheli hayvan ısırmalarında derhal kuduz enstitüsüne müracaatla aşılar yaptırmak ve aynı zamanda ısıran hayvanı muayene ettirmek ve karantinaya sevketmek gerekir. Evcil köpeklerini kuduza karşı aşılı olmaları şarttır.