İbadetlerin fazileti

Faziletli ve erdemli bir yaşam için manevi gelişim haritası.Maide Suresinin Faziletleri

Maide Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Erkeklerinize Maide Suresini, kadınlarınıza da Nur Suresini öğretiniz."(1)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim, Maide suresini okursa, Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahudi ve Hristiyanların adedince ona hasene yazar."(2)

Maide Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

Maide Suresi, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e deve üzerinde iken nazil oldu. Bu surenin esrar ve azametinden dolayı deve bile Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i yüklenmeye takat getiremedi ve Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) deveden indi.

En'am Suresinin Fazileti

En’am Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Yetmiş bin (70.000) melek, tesbih ve hamd sözleriyle bu surenin inişine eşlik etti."(1)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "En’am suresini okuyan kimseye Allah’u Teala azametiyle rahmetini neşreder ve bu surenin indirilişinde hazır bulunan yetmiş bin (70.000) melek surenin ayetlerinin sayısınca, gece-günüdz Allah’tan mağfiret dilerler."(2)

Araf Suresinin Fazileti

A’raf Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim A’raf suresini okumaya devam ederse, kıyamet gününde Adem (Aleyhisselam) o kişiye şefaat eder."(1)

A’raf Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

Dünya ve ahiret mutluluğu için çokça okunmalıdır.
Akşam namazından sonra okuyanın ilmi artar.
Sara nöbeti tutan kişiye [A’raf 1, Taha 1, Şu’ara 1, Meryem 1, Yasin 1-2, Şura 1-2 ve Kalem 1] ayetleri okunursa bi-iznillah şifa bulur.

Her kim A’raf Suresinin 1-3 ayetlerini çokça okur veya üzerinde taşırsa, verdiği kararda isabetli olur ve sıkıntılarından kurtulur, herkes tarafından sevilen bir kişi olur.

Enfal ve Tevbe Surelerinin Faziletleri

Enfal ve Tövbe Surelerinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Enfal ve Tevbe surelerini okumaya devam eden kimseye (kıyamet gününde) şefaatçi olurum. Ve o kimse münafıklıktan uzak olur. Bu sureleri okuyan kimseye, münafık erkek ve münafık kadınların sayısı kadar ecir verilir. Arşı yüklenen melekler, o kişi ölünceye kadar onun için istiğfar ederler."(1)
Her kim Tevbe suresinin son iki (olan 128 ve 129.) ayetini okumaya devam ederse, enkaz altında kalarak, boğularak, yanarak ve demir darbesiyle ölmez." buyurdu.(2)

Enfal Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

Bu mübarek sure hpisten, iftira ve musibetten kurtulmak için yedi kere okunur.

Yunus Suresinin Fazileti

Yunus Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Yunus suresini okursa, Yunus (Aleyhisselam)’a inanan ve inanmayanlar ve ayrıca firavunla beraber suda boğulanlar sayısınca on hasene verilir."(1)

Yunus Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

Düşmanının şerrinden korunmak için 21 kere okunur.
Vücudunun herhangi bir yerinde ağrı olan kişi, bir kap içersine Yunus Suresinin 12. ayeti kerimesini mürekeble yazıp zeytinyağı doldurur ve o kabı ateşte ıstttıktan sonra ağrıyan yerin üzerine sürmelidir.

Hûd Suresinin Fazileti

Hûd Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Cuma günleri Hûd suresini okuyunuz."(1)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Hûd suresi ve kardeşleri olan Vâkı’a, Hakka, Tekvir, Me’âric sureleri beni ihtiyarlattılar."(2)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Hûd suresini okursa, bu surede geçen peygamberlere inanan ve inanmayanların sayısınca kendisinbe on hasene verilir. Allah’u Teala’nın Fazl-ı keremiyle kıyamet günüde saidlerden olur."(3)

Yusuf Suresini Fazileti

Yûsuf Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Mühakkak herhangi bir Müslüman Yûsuf suresini okursa yahut evlatlarına, ehline veya hizmetçilerine öğretirse, Allahü Teala sekerât-ı mevtini (ruhunu teslim etme anını) kolaylaştırır ve ona o kadar iman kuvveti verir ki, o kişi hiçbir müslümana karşı haset etmez."(1)

Yûsuf Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.
Hasretini çektiği kimseye kavuşmak için okursa, isteği gerçekleşir.
Hergün okuyan, herkese şirin gözükür; ruhunu kolaylıkla teslim eder.

Rad Suresinin Fazileti

a’d Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Rad suresini okumaya devam ederse, geçmişteki ve kıyamete kadar gelecek olan bulutların ağırlığınca Allah’u Teala o kişiye on hasene verir."(1)

Ra’d Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

-Düşmanın kahrı için okunur.
-Semavi afetlerden (sel vb.) korunmak için her gün okunur.
-Yaramaz çocuğun üzerine okunursa saklinleşir.
-Çocuk üzerine okunursa cinlerin şerrinden korunur.
Her kim;
-Bağ, bahçe veya iş yerinin verimli olmasını
-Yaptığı ticaretin kazançlı olmasını,
-Mal ve mülkünün hayırlı olmasını,
-Yöneldiği işin hayırlı sonuçlar getirmesini,

İbrahim Suresinin Fazileti

İbrahim Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim İbrahim Suresini okursa, putlara tapan ve tapmayanların sayısınca on sevap verilir."(1)

İbrahim Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur.
Düşmana karşı 7 kere okunursa, şerrinden korunur.
Anne ve babasının rızasını kazanmak için her gün okunmalıdır.
Her kim içme suyuna İbrahim suresinin 1-4 ayetlerini okuyup o suyu yemeğin içine katmaya devam ederse, o yemekten yiyen kişilerin dilleri fasihleşir, zekası keskinleşir.

Hicr Suresinin Fazileti

Hicr Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim bu sureyi (Hicr Suresini) okursa, Muhacir ve Ensarla alay edenlerin sayısınca on sevap verilir."(1)

Hicr Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

Ticaretin Kazançlı olması için 3 defa okunur.
Her kim bu sureyi yazıp muska şeklinde yaptıktan sonra üzerinde taşımaya devam ederse, hayır ve bereketi artar.
Her kim Hicr Suresinin 9. ayetini yazar ve 40 defa okuduktan sonra üzerinde taşırsa, Allah’ın koruması altına girer. Allah’u Teala onu her türlü kaza ve belalardan korur.
Her kim makam ve mevki sahipleri tarafından kabul görmek ve herkes tarafından sevilip sayılmak için Hicr suresinin 16. ayetini bir kağıda yazıp asmalı veya üzerinde taşımalıdır.

Nahl Suresini Fazileti

Nahl Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Nahl Suresini okumaya devam ederse, Allah’u Teala ona vermiş olduğu nimetlerden hesaba çekmez, ve vasiyyeti en güzel şekilde yazıp vefat etmiş kişiye verilen ecir gibi sevap verilir."(1)

Nahl Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

Fitne ve Fesadın kaldırılması için 10 defa okunur.

İsra Suresini Fazileti

İsra Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Hz. Aişe (Radıyallahü Anha) buyuruyor ki: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) İsra ve Zümer surelerini okumadan uyumazdı. (1)
Abdullah ibni Abbas (Radıyallahu Anhüma) şöyle demiştir: "İsra suresindeki (sonundaki) secde ayetini okuduğunuz zaman, sakın ağlamadan önce secdeye varmayın. eğer her hangi birinizin gözü ağlamazsa bile mutlaka kalbi ağlasın." (2)

İsra Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

İsra Suresinin 45. ayeti hakkında rivayet edildi ki:
Hilecilerden korunmak için okunur. Misk ve safranla yazılarak suyun içine konup, dili tutulanlara içirilirse, şifa bulur.
Allah’u Teala bu ayeti okuyana, yerler ve dağlar gibi sevaptan ecir yazar.

Kehf Suresinin Fazileti

Kehf Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerif ve Rivayetler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Kehf suresinin başından üç ayet okursa Deccal fitnesinden korunur."(1)

Deccalden maksat, kıyametin büyük alametlerinden olmak üzere, kıyamete yakın ortaya çıkacağı mütevatir derecesinde haberlerle sabit olan deccaldir. O, uluhiyet iddiasında bulunacak ve birtakım harikalar (istidrac) gösterecektir. Yeryüzündeki en büyük fitne, deccal fitnesidir.
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim Kehf suresinin başından on ayet ezberle(yip okumaya devam ede)rse, deccalin şerrinden emin olur (korunur). Her kim Kehf suresinin son on ayetini okursa ve sonrada deccal çıksa, ona asla zararı dokunmaz."(2)

Meryem Suresinin Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhçi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim bu sureyi okursa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Musa, Hârun, İbrahim, İshak, Yakup ve İsmail (Allah’ın selmâmı onların hepsinin üzerine olsun)’in peygamberliğine iman edenlerin sayısınca on sevap verilir." (1)

Meryem Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler

Bu Sure yazılır ve bir su içine konulur, daha sonra korkmuş bir kişiye içirilirse, Allah’ın izniyle korkusu gider.
Bu sureyi 41 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur.
Hamile kalamayıp düşük yapan kişiler için , Meryem suresinin 5-15. ayetleri yazılıp zemzem suyuna konulur, yazılar o suda silininceye kadar bekletilir ve o sudan bu ayetler okunarak içilirse Bi-iznillah murad gerçekleşir.

Ta ha Suresinin Fazileti

Tâhâ Suresi’nin Fazilet ve Esrarı

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Taha Suresini okumaya devam ederse, Kıyamet günü muhacir ve ensarın sevabı verilir." (1)

Tâhâ Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler

Her kim bu sureyi 21 kere okursa, bekarsa kısmeti açılır.
Her kim sözlerinin anlaşılmasını, dili peltekse peltekliğinin gitmesini, göğsünün genişlemesini ve imtihan sırasında başarıluı olmak isterse, Taha Suresinin 25-28. ayetlerini çokça okusun. (ki bu ayetler Musa (a.s.)’în Allah’u Teala’ya (c.c.) yaptığı Duadır.)