İbadetlerin fazileti

Faziletli ve erdemli bir yaşam için manevi gelişim haritası.DANTEL YIKAMAK


Dantelleri yıkamak için bunları bir şişenin etrafına sardıktan sonra sabunlu ve tuzlu ılık suya olduğu gibi batırmak, sonra da soğuk su ile çalkalamalıdır.

İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ´DEN


İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ´DEN...

• Dil küçüktür, cürmü büyüktür.

• Dilini tutmayan, gerçek imânı bulamaz.

• Konuşma İnsanın terazisidir. Fazlası ziyan, azı vakardır.

• İnsanın başına belâ getiren üç şey vardır. Şakalaşmak, alay etmek, saçma ve beyhûde konuşmak.

• Güzel sözler, güleç yüzler, tatlı diller, gönüllerde azizdir.

• Bilmem demek, ilmin yarısıdır.

• Malına cimri olan alçalır, sırrına cimri olan yükselir.

• Kalb bir reistir. Eğer o temiz olursa maiyeti olan bütün organlar, ona itâat ederek temiz olurlar.

DOST BESİN YOĞURT VE PEYNİR


Yaşlılar ve sinirleri yorgun insanlar için en iyi dost yoğurt ve beyaz peynirdir. Etten daha besleyicidir. Proteinden başka bol miktarda kalsiyum bulunduğundan hücrelere canlılık verirler.

Ayrıca, beyaz peynir karaciğer yorgunluğunu giderir, bu organın daha iyi çalışmasını sağlar.

Ancak, beyaz peynirin tuz oranı daha fazla olduğu için, yaşlıların, beyaz, peyniri bir gün önceden içinde su bulunan kapta bekletmelerinde büyük fayda var.

Böylece tuz tehlikesi de ortadan kalkmış olacağından pey nirden beklenen fayda sağlanır.

MUTFAKTAKİ YANIK KOKUSU


Mutfaktaki yanık kokuları uzun süre kaybolmaz. Bundan bir an önce kurtulmanın yolu, ateşe birkaç damla sirke dökmektir.

ÎMÂN VE İSLAM


Peygamber' Efendimiz (S.A.V.) bir gün Mes cid-i Sâadette Eshâb-ı kirâm ile oturuyordu. Lekesiz, süt gibi beyaz elbiseli bir kimse gelip selâm verdi. Sonra, Peygamber Efendimizin dizlerinin dibine oturdu ve sormaya başladı:

— îmân nedir, yâ Resûlullah?

— İmân, Allahü Teâlâ'ya» meleklerine, kitaplarına,Peygamberlerine, Âhiret gününe, Kadere,yani hayır ve şerrin Allahü Teâlâ'dan Olduğuna inanmaktır,

— Doğru söyledin, yâ Resûlallah!

İslâm nedir?
— İslâm, günde beş vakit namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayında oruç tutmak, haccagitmek, Allahü Teâlâ'dan başka ibâdete lâyık ve müstehak bir şey olmadığına ve Hazreti Muhammed'in, Cenâb-ı Hakk'ın kulu ve Resûlü olduğuna

SİLİSTRE ZAFERÎ


1853-1856 yıllarında «Kırım Harbi» diye meşhur olan, Osmanlı - ingiliz - Fransız kuvvetlerinin Ruslarla yaptığı savaşın Tuna boylarında geçen birinci safhasındaki en mühim hadisesi Silistre Zaferi olmuştur.

Bu Silistre macerasında Rus Çarlığının askeri haysiyeti yerle bir olmuş, onbeş bin ölü, yirmi binden fazla yaralı vermiş, ayrıca 9 generali ölmüş, üç generali de harb harici kalacak şekilde yaralanmıştır.

Osmanlı zayiatı ise batı kaynaklarına göre ücbin şehid ve üçbin yaralıdır.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ


649 senedir Edirne Kırkpınar´da güreş şenlikleri düzenlenir. Süleyman Paşa komutasında Anadolu'dan Kümeli´ye geçen Türk askerleri bu bölgede mola verirken 40 er birbiriyle güreşe başlarlar, Bu 40 erden ikisi birbirini yenemez ve güreşte iken ölürler.

Seneler sonra arkadaşları seferden (akınlardan) dönünce arkadaşlarının kabrini ziyaret ettiklerinde soğuk gür bir pınarın aktığını görürler. «Kırklar pınarı» zamanla «Kırkpınar» olur. Rumeli'yi fetheden Kırk şehidi yadetmek için tertiplenen «Kırkpnar Güreşleri» zamanla anane haline gelir.

ABDUH KİMDİR?


Muhammed Abduh, 1849'da Mısır'da doğdu. 1905'te yine burada öldü. 1899'da ingilizlerin desteği ile Mısır müftüsü oldu. Müftülüğü hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nin tasdikinden geçmemiştir.

• Cemâleddin Efgânî'nin tesiriyle dinde reformcu bir görüş benimsedi. İbn-i Teymiye'nin Ehl-i Sünnet'e aykırı fikirlerine sıkı bir bağlılığı yardı.

• Avrupalı müsteşriklerin ve felsefî fikir ve yorumlarla yazılmış kitapların tesirinde kaldı.

• islâm âlimlerinin nakli (kitap ve sünneti) esas alan, aklı naklin hizmetine yeren yolundan ayrılarak dînî meselelerde kendi düşüncelerine göre konuşmaya ve hüküm vermeye başladı.

ORUCU BOZUP KAZÂ VE KEFFÂRET İCÂB ETTİREN ŞEYLER


1) Bilerek yemek-içmek,

2) Bilerek cinsî münâsebette bulunmak,

3) Bilerek sigara içmek,

4) Yemeyi adet edindiği bir çamuru yemek,

5) Gıybet ettikten sonra (orucum bozuldu diye) bilerek orucu bozmak,

6) Hanımının veya sevdiği bir kimsenin tükrüğünü yutmak,

Yukarıda sayılanlardan birini yapan kimse bozduğu orucu kazâ eder ve keffâret olarak da ara vermeden iki ay oruç tutar.

SABAH NAMAZINA UYANMAK İÇİN


Bir kimse sabah namazına kalkmak, erken uyanmak veya istediği bir saatte kalkmak isterse, yatacağı vakit üç kere "Innâ âtaynâ" (Kevser Sûresi'ni) okur.

Sonra "Ya Rabbel âlemin, beni sabah namazına vaktinde (veya şu saatte) uyandır" derse, Hz. Allâh'ın izniyle uyanır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?


İki rek’atlik bayram namazının her rek‘atinde üçer adet fazla tekbirlere, “zevâid tekbirleri” denir. Vâcip olan bu tekbirler, birinci rek‘atte kırâatten önce, ikinci rek‘atte kırâatten sonra alınır.

Bayram namazı şöyle kılınır:

Birinci rek‘atte “iftitah tekbiri”nden sonra eller bağlanır ve “Sübhâneke”den sonra imâm sesli, cemâat ise gizlice “Allâhü ekber” diyerek eller kaldırılır ve yanlara salınır; ikinci tekbir alınır ve yanlara bırakılır; üçüncü tekbir alınıp eller bağlanır.

İmam açıktan Fâtiha’yı ve zamm-ı sûreyi okur, cemaat dinler.
Rükû ve secdeden sonra da ikinci rek‘ate kalkılır.

SİGARANIN ZARARLARI


Her gün tüketilen tonlarca sigara ile neler kaybediyoruz?

Para, döviz, zaman ve en önemlisi sağlığımızı. Tıp otoriteleri sigaranın kandaki hemoglobini bağladığını, dolayısıyla kanın yüzde onunu çalışmaz hale getirdiğini açıklıyorlar.

Amerikalı doktor SEAVER, üç yıllık bir araştırma sonucunda nikotinin genç ciğerlerde tahribat yaptığını gördü. Ayrıca sigarayı hiç içmeyenlere göre arada sırada içen gençlerin göğüs çevrelerinin yüzde on daha az geliştiği, bu miktarın sigarayı devamlı içenlerde yüzde yirmiye kadar çıktığı da belirtiliyor.

Günde 1-14 sigara içenlerde kronik bronşitten ölüm nisbeti, içmeyenlerden yedi kat fazla. Bu rakam çok içenlerde ise yirmiye kadar çıkabiliyor.

E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi E-Yönetim Giriş

E Okul Yönetim Bilgi Sistemi E-Yönetim Giriş için tıklayınızE-okul yönetim öğretmenler müdür ve müdüryardımcıların giriş yapabileceği e-okul öğretmen yönetim giriş için yukarıdaki linke tıklayınız.

Bütün öğrencilerin ders not bilerini öğrenci notu ekleme işlemini e okul öğretmen yönetim bilgi sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

www.eokulyonetim.com

E-Okul Veli Bilgilendirme SistemiE-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi için aşağıdaki linke tıklayınız..

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi için tıkla
Resimdeki Rakamlar :
Öğrenci T.C. Kimlik No :
Öğrenci Okul No :

Mill Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi tanıtımı için tıklayınız.
Mill Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi sık sorulan sorular için tıklayınız.

Sabah namazı vakti ne zaman başlar?

sabah namaz vakti imsakmı yoksa güneşmi

* * *

Sabah namazı vakti her ile göre farklılık gösterir.Takvimlere bakarak namaz vaktini bulabilirsiniz.Yalnız takvimde yazan "güneş" ibaresi güneşin hangi vakitte doğduğunu gösterir ki,bu vakitte sabah namazı kılınmaz.Zira bu vaktin başlangıcından itibaren kırk krkbeş dakika kerahat vaktidir.Bu vakitte namaz kılmak mekruhtur.Bu kerahat vakti çıktıktan sonra da işrak (kuşluk)dediğimiz vakit girer.Bu vakitte sabah namazı eda niyyeti ile kılınır.Bu vakit öğlen namazına 45 dakika kalana kadar devam eder.